Rabu, 13 Januari 2016

Jironah Perkampungan yang ramai dikunjungi Dimekah

Perkampungan Ji'ranah merupakan sebagian besar dari tempat tempat wisata Di Saudi Arabia disejajaran lembah syaraf dahulu bukit berbatu dan tandus, yang banyak dikunjungi oleh perziarahan yang mampir kekota mekah, yaitu sebuah bangunan Masjid yang sangat Anggun


Tempait ini ramai di kunjungi karena sebagai tempat miqad yang untuk jmaah umrah atau haji yang berada di KOta Mekkah, dan menjadi sebuah kampung yang banyak di kunjungi untuk tujuan wisata umroh.

Tempat ini pernah disinggahi Rasulullah SAW bersama para pejuang Islam setelah Perang Hunain. Sebagai penanda, didirikan masjid sekaligus sebagai tempat miqat, mengawali ritual haji atau umrah.
Jironah terkenal dengan sebuah masjidnya yang dijadikan Mikod ya,masjid Jiranah sama  seperti Bier ‘Ali (Zul Hulaifah), Tanim, Hudaibiyah (asy- Syumaisyiyah), Rabigh, al-Juhfah, Yalamlam, Qarnu al-Munazil, dan Zatu lrq. Justru dalam satu riwayat disebutkan, bahwa Ji’ranah memiliki derajat yang lebih tinggi dibanding dengan tempat-tempat miqat lainnya.

Untuk jamaah asal Indonesia, bila start dari Madinah, maka miqatnya di Bir Ali. Bila langsung menuju Makkah, maka miqatnya adalah Yalamlam atau Qarnul Manazil (di atas pesawat). Bila sudah berada di Tanah Haram, maka harus keluar dari Tanah Haram dulu dan mengambil miqat di Tan’im, Ji’ronah atau Syumaisyi (perbatasan Tanah Haram dari arah Jeddah)

Bentuk Masjid ini seperti benteng dengan satu menara dan 1 kubah dengan lunang ventilasa untuk pencahayaan bergaya arab.tempat ini juga memiliki sejarah Pada saat  Nabi Muhammad SAW memukulkan tongkatnya. Berkat kekuasaan Allah SWT, dengan serta merta terpancarlah air yang sangat banyak sehingga cukup untuk memenuhi kebutuhan mereka. dan Pada saat itu terjadi membagian harta ghanimah setelah perang hunain, dan hingga sekarang sumur tersebut masih ada. Dan di percaya air sumur tersebut dapat di jadikan obat menyembuh kan penyakit