Jumat, 13 November 2015

Jabal uhud, dan Jabal Rumat kisah yang tak boleh dilupakan

Gunung uhud yang berarti penyendiri merupakan kawasan pengunungan yang merupakan gunung yang menjadi saksi sejarah perjuangan islam dan merupakan salah satu destinasi wisata Rerigi yang harus dikunjungi terutapa oleh umat islam di dunia. Tempat ini merupakan saksi sejarah peperangan islam melawan kaun qurais yang pecah pada pada tanggal 22 maret 625M, atau 7 Syawal 3 H. hanya selisih 1 tahun lebih 7 hari dari perang badar. Kekalahan perang uhud tercatat dalam Surat Ali Imron ayat 140-179


Konon bebatuan yang menjadi badan Uhud mengandung granit, marmer merah, jabal ini merupakan bukit terbesar di Madinah, sebuah kisah di riwayatkan, Rasulullah sedang berjalan dengan beberapa sahabat dan melintasi gunung uhud. kemudian Rasulullah berkata sambil menunjuk gunung uhud  ‘hadzaa jabalu min jibaali fil jannah’. (gunung in merupakan salah satu gunung yang akan ada di syurga kelak). Allah telah mempersiapkan gunung uhud menjadi salah satu pemandangan indah yang akan terlihat di syurga kelak. (hr Bukhori), penduduk Madinah menyebutnya Jabal Uhud yang artinya 'bukit menyendiri'.Menurut kisah Sejarah Perang di kawasan Uhud, bermula dari keinginan balas dendam kaum kafir Quraisy seusai kekalahan mereka dalam Perang Badar, perang antara pasukan kaum Muslimin yang berjumlah 700 orang melawan kaum musyrikin Makkah yang berjumlah 3.000 orang Dikawasan Uhud Terdapat Jabal Rumat yang menjadi tempat pasukan pemanah kala itu.


Jabal rumat ada juga yang menyebutnya bukit  Ainan, berada di sekitaran Bukit uhud, yang dahulunya merupakan pintu gerbang, benteng pertama madinah. bukit ini sebagai bukit para pemanah pada perang Uhud maka disebut dengan bukit Rumat tempat 50 pasukan pemanah Islam bersiaga. Yang Dijadikan tempat utuk pasukan Pemanah pada perang Uhud dalam kisah tersebut diceritakan walau dalam keadaan apa pun tidak boleh meninggalkan tempat tersebut namun pada akhirnya perintah tersebut dilanggar perintah tersebut karena tergiur terhadap rampasan perang. sehingga para pemanah tergida dan turun daru bukit rumat untuk mengambil harta ramapasan perang yang sengaja di tinggalkan oleh pasukan Khalid Bin walid, melihat mementum ini khalid bin Walid menggunakan kesempatan untuk memutar pasukannya menelilingi Bukit Uhud. Dan kembali menyerang  dan mengakibatkan kekalahan untuk umat islam Pada Perang Uhud menyebabkan 70 orang gugur Termasuk Hamzah bin Abumutholib paman Nabi Muhamad, bahkan nabi sendiri menderika luka luka.
Tidak patuh dan taat kepada pemimpin yang baik dan benar, maka kacau balau dan kehancuran kepada semua kaum akan menimpa

Selengkapnya : http://www.kompasiana.com/wierodjampang/gunung-uhud-terancam-destruksi_552feb436ea834c65d8b4660


Dari atas bukit ini meski tidak terlalu tinggi kita dapat melihat jajaran bukit uhud dengan jelas.
Gambar Diatas dalah Jabal Rumat, Jika kita melihat keberadaan gunung uhud dari atas (posisi yang lebih tinggi dari gunung) maka akan terlihat lekukan-lekukan gunung uhud yang membentuk suatu kalimat ‘Muhammad Rasulullah’.

selain itu tempat ini banyak di kunjungi para peziarah, baik haji dan umroh, sehingga membuat Banyak Para pedagan yang berdagan baik menjual makanan ataupun sovenir.
Sisi debelah kiri jabal rumat Pemakaman Para Syuhada Uhud seperti foto diatas, dimana area kuburan uhud dipagar setinggi 1,75meter, didalam area tersebut tidak ada batu nisan yang menandakan sebuah kuburan Hanya hamparan tanah pasir yang kering.


Terdapat sebuah petunjuk himbauan Untuk Seluruh umat islam pada papan Makan yang bertuliskan mengunakan bahasa arab, inggris, dan melayu:
  1. Ziarah kubur disyaratkan dengan tanpa Melakukan Safar Karena Mengikuti tuntutan nabi shollahu alihi wasallam 
  2. Ziarah Kubur Disyariatkan untuk 2 Tujuan yaiu : Untuk Mengucapkan salam kepada ahli kubur dan mendoa kan mereka dan ke dua untuk Mengingatkan diri kepada kehidupan akhirat.
  3. Mengajukan permohonan, meminta ajagr di jauhkan dari musibah yang menimpa, meminta syafaat, dan meminta hajat kepada para mayit adalah perbuatan syirik besar yang dapat mengeluarkan diri dari islam 
  4. mengusap ngusap kuburan merupakan amalan bidah yang dia ada adakan dalam agama tidak boleh dilakukan dan merupakan wasilah yang dapat mengantarkan seseorang kepada kesyirikan 
  5. tidak boleh mencari berkah dengan mendaki gunung uhud dan bukit rumat, begitu pula mengambil tanah atau bebatuan dari kedua tempat tersebut. 

Dari kisah Perang uhud Hikmah bagi kita sebagai umat islam sikap tidak patuh dengan melalaikan perintah seorang pemimpin yang baik dan benar, serta keserakahan pada harta duniawi yang berlebihan akan membawa kekalahan, dari segala bentuk perjuangan, kekacauan dan kehancuran bangsa tersebut akan menimpa.